COM FUNCIONA?

SmartMon és un sistema basat en el núvol, per optimitzar producció i l'eficiència de les màquines i equips.

1-Unitats produïdes

Utilitza una o diverses senyals de les màquines, connectant-les a PLCs. Poden connectar-se també al nostre mòdul IOT

2-Enviament de dades

S'envia tota la informació de la quantitat produïda en cada moment a un servidor per mitjà de Wifi o cable.

3-Mes dades

La resta de les dades es recopilen de forma molt senzilla mitjançant un tablet en cada màquina o grup de màquines

RESULTATS

El resultat és una potent eina que permet analitzar les pèrdues de productivitat i poder valorar-les per aplicar les correccions necessàries

AVANTATGES

Informa de l'estat de la producció 'OEE i la comanda a temps real, millora els procesos i la integració d’empleats, màquines, materials i control de qualitat

IA MÉS

Tindrà un registre que s'ha fabricat, quan, quins materials s'han utilitzat i tot el que ha passat durant el procés de fabricació