EQUIPS NECESSARIS

El hardware necessari per a la instal·lació d'SmartMon és el següent:


  • Wireless IOT per captura de dades o PLC amb cable ethernet

  • IOT és un equip de baix cost, fàcil instal·lació i posada en marxa que consta de 4 entrades. Cada entrada pot configurar-se per comptabilitzar peces fabricades. O peces defectuoses per diversos motius diferents.
    En altres casos s'opta per utilitzar PLC s de mercat o simplement utilitzar el de la mateixa màquina, que realitzen la mateixa tasca però amb cable.


  • Fotocèl·lula, final de carrera, detector o senyal interna de la màquina

  • Segons el procés productiu, es poden utilitzar diverses tècniques per comptabilitzar les unitats produïdes. En molts casos simplement haurem de connectar el nostre dispositiu a algun senyal ja existent a la màquina. En altres casos simplement muntant una fotocèl·lula, sensor o relé tindrem la informació necessària per començar a capturar dades.


  • Tablet standart (Android o Windows)

  • Puede utilizar cualquier tablet, mínimo 10 pulgadas para la recopilación del resto de datos. A través de una interfaz limpia, los empleados podrán introducir los datos requeridos de una forma rápida.


  • Posada en marxa
  • La posada en marxa de SmartMon és molt senzilla i podrà començar a monitoritzar dades en molt poc temps. Els nostres tècnics l'assessoraran i l'ajudaran en tot moment per solucionar qualsevol dubte.