MÒDULS DISPONIBLES

SmartMon es pot adaptar fàcilment. Cada mòdul està pensat perquè l'usuari pugui crear i personalitzar l'aplicació perquè s'ajusti exactament a les necessitats de la planta

1 - Nucli

Mòdul principal. Adquireix les dades de producció de les màquines a temps real i l'emmagatzema a la base de dades

2 - Aturades i incidències

Permet introduir les aturades de màquina manualment de forma senzilla i sense possibilitat d'errors

3 - Mermes

Unitats rebutjades manualment i els seus motius de forma senzilla directament a peu de màquina

4 - Ordres de fabricació

Gestiona els lots de productes a fabricar, els relaciona directament amb la producció i controla el procés

5 - Recursos humans

Organitza el personal i llocs de treball manuals. Tasques de cada operari i temps temps utilitzat en cada lot

6 - Control de qualitat

Estableix pautes de control, registra els valors i genera parts de no conformitat o lots de producte per retreballar

7 - Documentació

Guarda i dóna accés als documents i fitxes tècniques per al personal de planta i manteniment des de qualsevol lloc

8 - Traçabilitat

Registra l'orígen dels productes consumits durant tot el procés de fabricació i en quin moment s'han consumit

9 - Embalatges

Registra en el temps els números de caixa / palet fabricats per impressió d'etiquetes i traçabilitat