INFORMACIÓ COMPLETA D’AVARIES, ATURADES I MERMES

Prengui les millors decisions basant-se en fets reals, amb dades molt fàcils d'entendre.VELOCITAT DE PRODUCCIÓ EN TEMPS REAL

Monitoritza automàticament màquines, persones i activitats. Augmenti la productivitat amb un ràpid retorn de la inversió (ROI).

 • Garanteix i millora la qualitat tant del procés com dels productes.
 • Informa de l'estat de la producció I l'OEE a temps real.
 • Ajuda a obtenir el màxim profit dels equips de producció.
 • Contribueix a la competitivitat general del seu negoci.
 • Perfecta integració del procés, empleats, màquines i materials.
 • Obtenció de les quantitats produïdes de forma automàtica.
 • Elimina el paper a nivell de planta.
 • Augmenta la motivació laboral del personal de producció.
 • Permet analitzar les pèrdues de productivitat i poder valorar-les per aplicar les correccions necessàries.
 • Funciona en la majoria de sistemes operatius.
 • Ideal per fàbriques de productes amb alts nivells d'exigència.